Advies ontslag advocaat

avatar

Advies ontslag advocaat
Advies van advocaat ontslag in Amsterdam: specialist bij ontslag

Onze ontslag advocaat in Amsterdam is gespecialiseerd in het geven van juridisch advies en het voeren van gerechtelijke procedures over ontslag. Het ontslaan van een werknemer is aan (strenge) regels gebonden. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag. De ontslagregels zijn neergelegd in het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling, arbeidsovereenkomst en/of CAO. Deskundige juridische hulp van een ervaren advocaat ontslagrecht, een ontslagspecialist, is bij (voorgenomen) ontslag voor werkgevers of werknemers noodzakelijk. Het ontslagrecht is ingewikkeld en verandert voortdurend.

Vormen van ontslag

Onze ontslag advocaat in Amsterdam geeft als arbeidsrechtspecialist juridisch advies en rechtshulp bij:

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is alleen mogelijk bij ernstige misdragingen (die een dringende reden opleveren), zoals:

 • herhaalde werkweigering
 • geweld of zeer ongepast gedrag op het werk
 • fraude of diefstal.

Volgens artikel 7:678 lid 1 BW gelden als dringende redenen: ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam kan bij de kantonrechter namens de werknemer binnen 2 maanden bezwaar maken tegen deze vorm van onverwijlde opzegging. De kantonrechter controleert achteraf of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. De rechter kan de opzegging op staande voet vernietigen. Bij vernietiging van de opzegging moet het loon worden doorbetaald, vaak met de wettelijke rente en de wettelijke verhoging.

Klik hier voor meer informatie over ontslag op staande voet.

Advies ontslag advocaat AmsterdamVaststellingsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan ook met behulp van onze advocaat arbeidsrecht met wederzijds goedvinden eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst).

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëindiging. Een vaststellingsovereenkomst moet wel aan bepaalde voorwaarden van het UWV voldoen om de werknemer recht te geven op een WW-uitkering. Over de vaststellingsovereenkomst wordt vaak door onze advocaten onderhandeld; veel voorkomende onderwerpen van advies en onderhandeling zijn:

Klik hier voor meer informatie over de vaststellingsovereenkomst

Ontbinding door de kantonrechter

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van de advocaat van een van de partijen (dus ook de werknemer) ontbinden. De redenen voor ontbinding zijn limitatief opgesomd in de wet. Dat kan (sinds 2015) uitsluitend op de in de wet genoemde volgende (redelijke) gronden. Wij geven advies:

 • Als het UWV toestemming tot ontslagvergunning heeft geweigerd;
 • Regelmatig ziek zijn maar niet langdurig arbeidsongeschikt – de mate van het ziekteverzuim moet regelmatig en onevenredig hoog zijn afgezet tegen totale ziekteverzuim van een bedrijf over de afgelopen jaren; ook moet niet te verwachten zijn dat de werknemer binnen 26 weken weer normaal inzetbaar zal zijn. Het ziekteverzuim moet grote gevolgen hebben voor de organisatie (van invloed op de productiviteit en winstgevendheid). Het hoge verzuim mag niet te wijten zijn aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden of scholing en ander werk is niet mogelijk;
 • Disfunctioneren – onvoldoende functioneren als de werkgever kan aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden en de werknemer voldoende gelegenheid heeft gekregen om zich te verbeteren (verbetertraject); er zijn geen mogelijkheden voor herplaatsing;
 • Verwijtbaar handelen – als het gedrag van de werknemer zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren: alcohol of drugs op het werk, te vaak te laat komen, negatieve uitlatingen en beledigingen, zich niet houden aan voorschriften, als een werknemer een (redelijke) opdracht tot overwerk weigert of niet meewerkt aan zijn re-integratie;
 • Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsverhouding; bijvoorbeeld een ernstige vertrouwensbreuk of conflict waarbij overplaatsing dit niet kan oplossen, de verstoring moet zodanig ernstig en duurzaam zijn dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is;
 • ‘Overige gronden’ (voor een beperkte groep zoals directeuren/managers, voetbaltrainers en managers).

Extra: de i-grond

Per 1 januari 2020 bestaat de i-grond: bij ontbinding mag de rechter een combinatie van ‘onvoldragen’ gronden combineren om zo alsnog tot ontslag te komen, als voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet langer kan worden gevergd. Op basis van deze i-grond, mag de rechter een extra vergoeding toekennen, naast de transitievergoeding (en in theorie een billijke vergoeding). Die extra vergoeding is maximaal 50 procent van de transitievergoeding. Die extra vergoeding is een optie voor de rechter, dus niet verplicht. Die extra vergoeding kan de rechter bijvoorbeeld toekennen als de werkgever helemaal geen dossier heeft of als hij een verbetertraject heeft gefrustreerd.

Gevolgen ontbinding arbeidsovereenkomst

Wij geven als advocaat arbeidsrecht advies over het opstellen van een verzoekschrift en de voorbereiding van het ontslag. De werkgever moet dit alles goed motiveren. De werknemer mag bij de kantonrechter verweer voeren. Als de rechter het verzoek toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt. De rechter kan, als hij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

Klik hier voor meer informatie over ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslagvergunning door het UWV

Het UWV kan een werkgever toestemming verlenen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (ontslagvergunning) met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Onze advocaten arbeidsrecht geven advies bij ontslagaanvraag bij het UWV wegens:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar);
 • een bedrijfseconomische oorzaak. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een inkrimping of reorganisatie.

Klik hier voor meer informatie over de ontslagvergunning.

Hoger beroep in ontslagzaken

Sinds juni 2015 is hoger beroep en cassatie in ontslagzaken mogelijk tegen een ontslagbeschikking van de rechtbank (kantonrechter).

Advies van ontslagrecht advocaat in Amsterdam

Onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaat in Amsterdam kan u als werkgever of werknemer bij (een voorgenomen) ontslag op korte termijn juridisch advies geven en u verder met raad en daad bijstaan in de ontslagprocedure.

Advies ontslag advocaatContact met ontslag advocaat in Amsterdam

Onze advocaat te Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders voor meer informatie over ontslag en opzegging. 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam