Aansturen op ontslag is ernstig verwijtbaar

avatar

Coaching en ontslag bij disfunctioneren advocaat ontslag Amsterdam

 

 

 

 

Een onredelijk opstelling van een werkgever kan leiden tot het toekennen van een billijke vergoeding. Er zijn diverse uitspraken waar uit blijkt dat werkgevers die bijvoorbeeld een ziekmelding niet serieus nemen, ten onrechte een loonstop opleggen of heftig aansturen op vertrek van een werknemer, in een procedure bij de kantonrechter het deksel op de neus krijgen. Onze specialist in ontslagzaken, Mr. Paul Snijders, geeft in het onderstaande aan waarom werkgevers voorzichtig moeten zijn.

Afstevenen op een beëindiging van het dienstverband

Rechtbank Limburg heeft bijvoorbeeld overwogen dat een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door in plaats van een welwillende en begripvolle koers te varen, af te stevenen op een beëindiging van het dienstverband.

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever

Allereerst had de werkgever veel te gemakkelijk aangenomen dat de werknemer ontslag zou willen nemen. Ook had de werkgever geen redelijk belang om de werknemer elders te detacheren. De werkgever werd het ook niet in dank afgenomen dat hij een onaangekondigd gesprek had georganiseerd waarbij de toonzetting “direct bot en aanvallend was”. Een ziekmelding van de werknemer werd door de werkgever in twijfel getrokken. De werkgever had ook geen bedrijfsarts hiervoor ingeschakeld. Wel ging de werkgever ten onrechte over tot loonopschorting. “GDO koerst nog steeds af op beëindiging van het dienstverband” oordeelde de kantonrechter; bovendien hield de werkgever zich niet aan een betalingsregeling die na een aangespannen kort geding tot stand was gekomen.

Alle hiervoor genoemde omstandigheden leidden naar het oordeel van de kantonrechter tot de conclusie dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Deze uitspraak staat niet op zichzelf. In ECLI:NL:RBROT:2023:4148 viel de werkgever een ernstig verwijt te maken van de verstoring van de arbeidsverhouding, omdat deze ook ten onrechte te snel heeft aangestuurd op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Op non-actief gesteld

De werkgever had de werknemer Kenbri een vaststellingsovereenkomst aangeboden en de werknemer direct op non-actief gesteld, met de mededeling dat het dossier zou worden overgedragen aan de kantonrechter als de werknemer geen gebruik zou maken van de mogelijkheid tot beëindiging met wederzijds goedvinden. Dat ondanks dat er nog geen voldragen ontslaggrond was, omdat het gestelde disfunctioneren niet tot ontslag kon leiden. Daardoor was de situatie zodanig op de spits gedreven dat de arbeidshouding ernstig en duurzaam verstoord is geraakt.

Deze situatie was veroorzaakt door de handelwijze van de werkgever, die de werkneemster niet voldoende in de gelegenheid heeft gesteld haar functioneren te verbeteren en ten onrechte heeft aangestuurd op een arbeidsconflict/ontslag.

Billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen

Ook in dit geval had de werknemer recht heeft op een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

advocaat-arbeidsrecht-amsterdamContact met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over ernstig verwijtbaar gedrag van een werkgever bij aansturen op ontslag

Voor meer informatie over ernstig verwijtbaar gedrag van een werkgever bij aansturen op ontslag kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. Paul Snijders: 020-5221999. 

Call Now Button