Wie is aansprakelijk voor publicatie op erotische websites?

avatar

Is plaatsen van foto’s op erotisch getinte websites voorzien van suggestieve teksten onrechtmatig?

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch is op 22 oktober 2013 meegegaan in het verweer dat iemand anders dan de eigenaar van een computer waar zich blootfoto’s en suggestieve teksten op bevonden, deze op internet heeft geplaatst. Een vrouw had ontdekt dat foto’s van haar waren geplaatst op erotisch getinte websites voorzien van suggestieve teksten, waarmee de indruk werd gewekt dat zij als escortdame erotische diensten aanbood.

Bewijs van smaad, laster en/of belediging

Daarop heeft zij bij de politie aangifte gedaan wegens smaad, laster en/of belediging. Politieonderzoek leidde naar een IP-adres van een kennis. Op zijn computer waren verwijderde foto’s van haar en teksten aangetroffen. In eerste instantie wilde de officier van justitie deze zaak niet vervolgen wegens gebrek aan bewijs. De vrouw heeft zich daarover beklaagd bij het hof te ’s-Hertogenbosch. Die heeft de officier van justitie bevolen om de kennis alsnog te vervolgen. De man is vervolgens door de politierechter te Maastricht (bij verstek) wegens belediging veroordeeld tot een taakstraf. Als bijzondere voorwaarde diende hij mee te werken aan de verwijdering van alle geplaatste foto’s met bijbehorende teksten.

Eis: alle foto’s en teksten op internet verwijderen

Vervolgens heeft de vrouw haar kennis aansprakelijk gesteld voor haar schade, € 18.600,=. Ook wilde zij dat alle foto’s en teksten op internet werden verwijderd. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen.

Foto’s op internet met de bijbehorende teksten onrechtmatig

In hoger beroep oordeelde het hof dat de plaatsing van de foto’s met de bijbehorende teksten onrechtmatig is.

‘De desbetreffende foto’s met bijbehorende teksten, tenminste een aantal daarvan, wekken de indruk dat [appellante] werkt als escortgirl, terwijl gesteld noch gebleken is dat dit het geval is. Voor zover een aantal van de foto’s – al dan niet door afwezigheid van de bijbehorende teksten – niet de indruk wekken dat [appellante] werkzaam is als escortgirl, doen de namen van bedoelde websites een dergelijk vermoeden rijzen’. Het hof concludeerde dat de foto’s met bijbehorende teksten de eer en goede naam van de vrouw aantasten.

Verweer tegen aantasting van eer en goede naam

Als verweer werd door de man gevoerd, dat de foto’s die zich op zijn computer en laptop bevonden niet dezelfde waren als de foto’s met bijbehorende teksten die zijn geplaatst op bedoelde websites. Ook werd betwist dat hij zelf de desbetreffende foto’s met bijbehorende teksten op bedoelde websites heeft geplaatst. Een derde zou dit moeten hebben gedaan via zijn onbeveiligd draadloos netwerk/modem waarbij zijn computer en laptop altijd aan stonden. De man had zijn stelling onderbouwd door overlegging van een aantal algemene stukken. Het hof oordeelde dat hij dit moest bewijzen.

Deskundigenonderzoek over foto’s met bijbehorende teksten op websites

Hoewel dit verweer, ook gezien de veroordeling door de strafrechter, op het eerste gezicht niet erg aannemelijk leek, nam het hof dit toch serieus. Om die reden achtte het hof zelfs een deskundigenonderzoek noodzakelijk. De deskundige moet nu de vraag beantwoorden of een derde, buiten de man om, via zijn computer met gebruikmaking van zijn IP-adres de desbetreffende foto’s met bijbehorende teksten op bedoelde websites had kunnen plaatsen en over hoeveel kennis en ervaring een derde dient te beschikken om de desbetreffende foto’s met bijbehorende teksten op bedoelde websites te plaatsen. Op basis daarvan zal het hof opnieuw uitspraak doen.

Call Now Button