De perfecte vaststellingsovereenkomst; 7 tips voor werkgevers bij het aangaan van een VSO

avatar

vaststellingsovereenkomst; 7 tips voor werkgevers bij het aangaan van een VSO advocaat AmsterdamWaar moet je op letten als je als werkgever juridisch afscheid wil nemen van een van de medewerkers? De meest gebruikelijke methode is om dit te doen in overleg met de werknemer door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (VSO). Deze manier van minnelijk ontslag kan zowel als er sprake is van bedrijfseconomische redenen, zoals een verminderd werkaanbod, of als er persoonlijke redenen zijn om met deze medewerker niet verder te gaan. Als werkgever kan je de volgende stappen nemen om afscheid te nemen van een werknemer via een vaststellingsovereenkomst.

Voorbereiding VSO

1. Voorbereiding: Neem de tijd om de situatie te evalueren en de neutrale redenen voor het ontslag vast te stellen. Zorg ervoor dat je een goede rechtvaardiging hebt voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en leg dat zo duidelijk mogelijk aan de werknemer uit. Denk ook na over de voorwaarden en vergoedingen die je bereid bent aan te bieden. Daarbij kun je denken aan een ontslagvergoeding, zoals de wettelijke transitievergoeding, maar bijvoorbeeld ook een latere einddatum waarbij de medewerker wordt vrijgesteld van werkzaamheden. Gebruikelijk is wel dat er dan tot de einddatum wordt doorbetaald.

Bespreek de VSO met de werknemer

2. Bespreek het met de werknemer: Plan een persoonlijk gesprek met de werknemer in om de situatie uit te leggen en de mogelijkheid van beëindiging middels een vaststellingsovereenkomst voor te stellen. Wees duidelijk en respectvol tijdens de communicatie. Alleen maar iets toesturen is niet altijd even handig.

Onderhandelen over de VSO

3. Onderhandeling: Leg de voorwaarden en compensaties zoals ontslagvergoeding op tafel en ga in gesprek met de werknemer om tot een akkoord te komen dat voor beide partijen acceptabel is. Wees bereid om compromissen te sluiten met de werknemer of diens advocaat en eventueel te onderhandelen over bepaalde onderdelen van de ontslagovereenkomst.

Juridische beoordeling van de vaststellingsovereenkomst

4. Juridische beoordeling: Laat de vaststellingsovereenkomst van tevoren controleren door een arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam om er zeker van te zijn dat het aan alle wettelijke vereisten voldoet en de belangen van beide partijen beschermt. Dit is vooral belangrijk als de werknemer bijvoorbeeld een concurrentiebeding heeft in de huidige arbeidsovereenkomst. Maar er kunnen ook risico’s zijn als bijvoorbeeld de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt, of als de werknemer ziek is. Denk ook aan onderdelen als het geheimhouders beding, wat er gebeurt als de werknemer ziek wordt, en hoe er met het concurrentiebeding wordt omgegaan.

Schriftelijke overeenkomst

5. Schriftelijke overeenkomst: Zodra beide partijen akkoord zijn en eventuele aanpassingen zijn aangebracht, stel je de vaststellingsovereenkomst definitief op schrift. Zorg ervoor dat alle relevante details, zoals het ontslagdatum, de einddatum, eventuele vergoedingen en andere voorwaarden duidelijk worden vermeld. Ook is het verstandig om meteen te laten checken of de overeenkomst voldoet aan alle voorwaarden die het UWV stelt bij toekenning van een WW uitkering.

Wettelijke bedenktermijn bij een vaststellingsovereenkomst

6. Bedenktermijn: Houd er rekening mee dat werknemers wettelijk gezien veertien dagen bedenktijd hebben om een vaststellingsovereenkomst te beoordelen. Gedurende deze periode kan de werknemer nog juridisch advies inwinnen en beoordelen of hij/zij akkoord gaat met de overeenkomst. Ontbreekt een dergelijk beding, en dan heeft de werknemer zelfs drie weken de tijd om van de overeenkomst af te zien.

Definitief einde van de arbeidsovereenkomst

7. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst: Als de werknemer akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst na de bedenktijd, kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd zoals met elkaar overeengekomen. Zorg ervoor dat de werknemer de benodigde documenten ondertekent om de overeenkomst definitief te maken. Lekker goed vast dat als deze overeenkomst is getekend, partijen achteraf er niet meer met een claim op terug kunnen komen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat een vaststellingsovereenkomst een juridisch bindend document is. Het is altijd verstandig om te onderhandelen over de voorwaarden om ervoor te zorgen dat ze voor u 100% aanvaardbaar zijn. Daarom is het altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen en samen te werken met een arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over het aangaan van een VSO

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, zoals het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

 

Call Now Button