3 redenen om een huurovereenkomst vast te leggen in een huurcontract (Bedrijfsruimte)

Mike

3 redenen om een huurovereenkomst vast te leggen in een huurcontract door een advocaat huurrecht in Amsterdam (bedrijfsruimte)

3 redenen om een huurovereenkomst vast te leggen in een huurcontract (Bedrijfsruimte) advocaat amsterdam jurist

Onze advocaten huurrecht in Amsterdam zijn specialisten in het huurrecht bedrijfsruimte en kunnen u op het gebied van huurcontract bedrijfsruimte nader adviseren. Verhuurders en huurders van bedrijfsruimten hebben er belang bij dat het huurcontract (huurovereenkomst) zorgvuldig is opgesteld door een advocaat huurrecht. De Nederlandse wet kent namelijk een aantal (semi)dwingende bepalingen, waarvan huurder en verhuurder niet (in het nadeel van de huurder) kunnen afwijken. Toch hebben verhuurders en huurders bij bedrijfsruimtes relatief veel vrijheid om de huurovereenkomst naar eigen inzicht in te richten. Hierdoor kunnen huurder en verhuurder een aantal bepalingen opnemen die in het voordeel van de verhuurder of juist van de huurder zijn.

Advies van onze advocaat huurrecht in Amsterdam over huur en verhuur van 230a-bedrijfsruimte en 290-bedrijfsruimte

Bedrijfsruimten zijn in Nederland in 2 categorieën ingedeeld: 290-bedrijfsruimte (winkels, horeca, ambacht, etc.) en 230a-bedrijfsruimte (kantoren, fabrieken, opslagen, etc.). De regels voor beide type bedrijfsruimten verschillen sterk. In het vervolg van dit artikel lichten wij als advocaat huurrecht in Amsterdam de regels voor beide typen toe.

Huurcontract van een 230a-bedrijfsruimte: kantoren, fabrieken, opslagen, etc.

Voor 230a-bedrijfsruimtes zoals kantoren, fabrieken, opslagen, etc. gelden vrijwel geen bijzondere regels. Daardoor bestaat veel ruimte voor partijen om de regels met betrekking tot de 230a-bedrijfsruimte zelf in te vullen. De meeste wettelijke regels zijn dan enkel van toepassing indien met betrekking tot deze punten niets is bepaald in de huurovereenkomst.

Een verhuurder kan derhalve enkele bepalingen ten voordele van zichzelf opnemen in het huurcontract. Zo kan onder meer het volgende worden bepaald:

  • De huurder dient zelf gebreken te (laten) herstellen.
  • De kosten hiervan komen voor rekening van de huurder.

Belangrijk! Bovenstaande geldt niet voor gebreken die de verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst kende of had behoren te kennen.

  • De huurder mag de bedrijfsruimte niet onderverhuren.

Huurcontract van een 290-bedrijfsruimte: winkels, horeca, ambacht, etc.

Voor huurovereenkomsten met betrekking tot 290-bedrijfsruimtes (winkels, horeca, ambacht, etc.) gelden meer regels dan bij 230a-bedrijfsruimtes. De belangrijkste regels hebben betrekking op de duur en de opzegging van de huurovereenkomst.

Duur van de huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte

Een huurovereenkomst kan voor maximaal 2 jaar of minimaal 5 jaar worden aangegaan. Zijn partijen een huurovereenkomst met een duur tussen 2 en 5 jaar overeengekomen, dan wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor 5 jaar. Van deze regel kan enkel met voorafgaande toestemming van de rechtbank worden afgeweken.

Opzegging door de verhuur bij 290-bedrijfsruimte

Als een huurovereenkomst voor 5+ jaar is overeengekomen, kan de verhuurder de huur enkel opzeggen indien sprake is van een van de in de wet genoemde opzeggingsgronden. Hiervan kan niet ten nadelen van de huurder worden afgeweken.

Overige regelingen bij huurcontract van een 290-bedrijfsruimte

Op veel andere gebieden heeft de verhuurder van een 290-bedrijfsruimte wel vrijheid om te bepalen welke regels van toepassing zijn op de huurovereenkomst. Zo kan hij/zij onder meer onderverhuur verbieden en bepalen dat het herstel van gebreken – tenzij hij/zij deze gebreken bij aanvang van de huurovereenkomst kende of had behoren te kennen – voor rekening van de huurder komen.

Wat is het belang van een huurcontract?

Het is belangrijk om een huurcontract op te stellen. Dit geldt zowel voor verhuurders al huurders. In een huurcontract worden de afspraken van partijen vastgelegd. Aan de hand van het contract kan gemakkelijk worden aangetoond dat sprake is van een huurovereenkomst en ook wat partijen exact zijn overeengekomen.

Het belang van een goed huurcontract voor de verhuurder

Voor een verhuurder is het van belang om een huurcontract op te stellen. Dit is voornamelijk van belang zodra een conflict ontstaat tussen de verhuurder en de huurder. Middels het huurcontract kan worden aangetoond wat partijen hebben afgesproken, bijvoorbeeld over de huurprijs.

Is geen huurcontract opgesteld, terwijl partijen tegenstrijdig verklaren over hetgeen zij overeengekomen zijn? Dan zal de rechter meestal de wettelijke bepalingen volgen. Deze bepalingen zijn vaak nadelig voor de verhuurder.

Het belang van een goed huurcontract voor de huurder

Ook voor een huurder is het van belang dat partijen een huurcontract tekenen. Het komt namelijk geregeld voor dat verhuurders, zonder tussenkomst van een rechter, eigenhandig overgaan tot het ontzeggen van toegang tot het gehuurde. In dergelijke gevallen zal een getekend huurcontract uitkomst bieden. Aan de hand van het huurcontract kan dan worden aangetoond dat de huurder gerechtigd is tot het gebruik van het bedrijfspand. Hierdoor kan de verhuurder via een gerechtelijke procedure worden gedwongen om de huurder wederom toe te laten tot het bedrijfspand.

Een huurcontract laten opstellen of controleren door een van onze advocaten huurrecht in Amsterdam

Zoals uit het voorstaande blijkt, is het van belang om een juridisch correct huurcontract op te (laten) stellen. Onze huurrecht advocaten in Amsterdam hebben veel ervaring met het opstellen en controleren van huurcontracten. Zij kunnen in onderling overleg met u een huurcontract opstellen dat aan uw wensen voldoet en bovendien in de lijn is met de wet. Hierdoor komt u niet voor (onnodige) verassingen te staan en bent u goed op de hoogte van uw rechten en plichten. Bovendien kunt u hiermee in de toekomst kosten besparen.

Onze advocaten huurrecht werken bij dit type zaken vaak op basis van een vaste prijsafspraak. De vaste prijs zal op basis van een vrijblijvend telefoongesprek worden vastgesteld en hangt af van de complexiteit van het door u gewenste huurcontract. Onze huurrechtspecialisten kunnen al voor € 500,- (ex. BTW) een huurcontract voor u opstellen. Daarbij zullen zij u tevens wijzen op de consequenties en risico’s van het door u gewenste huurcontract.

Daarnaast kunnen onze advocaten in Amsterdam ook het door u of uw verhuurder opgestelde huurcontract analyseren, waarna zij u zullen informeren over de (eventuele) haken en ogen van het contract.

3 redenen om een huurovereenkomst vast te leggen in een huurcontract (Bedrijfsruimte) advocaat amsterdam juristContact met advocaat huurrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist huurrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat huurrecht voor vragen en juridisch advies over huur en verhuur van 230a-bedrijfsruimte en 290-bedrijfsruimte.
[ratings]

Call Now Button