De 3 meest gemaakte fouten bij verhuur van een woning in Amsterdam (woonruimte)

Mike

De 3 meest gemaakte fouten bij verhuur van een woning in Amsterdam woonruimteVeelgemaakte fouten in huurcontracten (Huurwoningen) in Amsterdam

Onze huurrecht advocaten in Amsterdam weten uit ervaring weten dat het regelmatig voorkomt dat huurcontracten van huurwoningen grote fouten bevatten. Dit probleem doet zich voornamelijk voor bij private verhuurders. Hiermee loopt de verhuurder of huurder een groot juridisch risico. Als een huurder een rechtszaak bij de Huurcommissie of de rechtbank in Amsterdam aanspant, zullen deze onjuiste bepalingen namelijk geen standhouden. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden:

 • dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, met alle gevolgen van dien.
 • ook kan de rechter of de Huurcommissie de huurprijs drastisch verlagen.

In dit artikel zullen onze advocaten de do’s en don’ts van huurcontracten toelichten. Daarnaast zal worden uitgelegd waarom het belangrijk is om de huurovereenkomst vast te leggen in een huurcontract.

Fouten in een huurcontract en dwingend recht

In huurcontracten worden regelmatig (meerdere) fouten gemaakt. Dit kan, voornamelijk voor de verhuurder, vervelende gevolgen hebben. De wet met betrekking tot huurwoningen is namelijk grotendeels van (semi)dwingend recht. Dat betekent dat in huurovereenkomsten niet van de wet mag worden afgeweken. Gebeurt dit toch? Dan vervallen deze onjuiste bepalingen en worden zij ‘vervangen’ door de wettelijke bepalingen.

Fout 1: duur van de huurovereenkomst en verlenging

Een van de meest voorkomende fouten in een huurcontract houdt verband met de duur van de huurovereenkomst. Zo is de volgende bepaling veel voorkomend:

De huurovereenkomst loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Na afloop van deze termijn wordt de huurovereenkomst voor een jaar verlengd, tenzij een van de partijen de huur heeft opgezegd.

Bovenstaande bepaling is volledig onjuist. Een woning kan namelijk, aaneengesloten, maar eenmaal voor bepaalde tijd aan dezelfde verhuurder worden verhuurd. Wordt de huurovereenkomst verlengd? Dan komt altijd automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand. Dit kan grote negatieve gevolgen hebben voor de verhuurder. Zo kunnen huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd slechts in uitzonderingsgevallen worden opgezegd.

Verlenging huurcontract en huurprijs

Wist u dat:

 • Een huurovereenkomst van langer dan 2 (zelfstandige woning) respectievelijk 5 (onzelfstandige woning) jaar automatisch wordt omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd?
 • U dan niet volledig vrij bent om de huurprijs te bepalen?

Fout 2: te hoge huurprijs

Aan elke woning wordt een bepaald puntenaantal toegekend. Daarmee kan men de maximaal redelijke huur berekenen. Heeft uw woning minder dan X punten (Huurcommissie Amsterdam)? Dan mag u maximaal de voor uw woning geldende maximumverhuurprijs in rekening brengen. Rekent u toch een hogere huur? Dan loopt u het risico dat de huur met terugwerkende kracht wordt verlaagd door de huurcommissie.

Maximale huurprijs

 • Wist u dat de maximale kale huur voor een onzelfstandige woning (bijvoorbeeld een kamer) nooit hoger dan € 720,42 mag zijn?
 • Rekent u toch een hogere huur? Dan loopt u het risico dat de huur met terugwerkende kracht wordt verlaagd door de huurcommissie in Amsterdam.

Indien u een hogere huurprijs wil rekenen dan is het verstandig om de woning als geheel aan meerdere huurders te verhuren. Dit brengt echter ook verscheidene problemen met zich mee.

Eindafrekening servicekosten en opzegtermijn

Wist u dat:

 • Jaarlijks een eindafrekening van de servicekosten dient plaats te vinden? Hetgeen teveel is betaald dient terugbetaald te worden aan de huurders.
 • U geen volledige vrijheid heeft bij het vaststellen van de vergoeding/servicekosten voor stoffering en meubilering (sociale huurwoning)?
 • Huurders in principe maar een opzegtermijn van een maand hebben?

Een bepaling dat een huurder een opzegtermijn van een jaar heeft, houdt meestal geen stand.

Wist u dat het huurders van zelfstandige woningen, in beginsel, de huurwoning gedeeltelijk mogen onderverhuren?

Fout 3: geen schriftelijk huurcontract

Het komt vaak voor dat partijen een mondelinge huurovereenkomst sluiten. Bijvoorbeeld

 • om geld of tijd te besparen
 • of omdat verhuurder en huurder elkaar toch al kennen.

Toch is het verstandig om de huurovereenkomst in een huurcontract vast te (laten) leggen. Het komt namelijk vrij vaak voor dat huurder en verhuurder in een geschil terechtkomen; ook als zij elkaar goed kennen.

Zonder huurcontract is het meestal zeer lastig te bewijzen wat partijen hebben afgesproken. Verschillen huurder en verhuurder van mening over hetgeen is afgesproken? Dan zal de kantonrechter in Amsterdam er in principe van uitgaan dat de uitgangspunten van de wet zijn gevolgd.

Zo gaat de wetgever bij huurwoningen in beginsel uit van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit kan met name voor de verhuurder nadelig zijn. Hierdoor wordt het voor hem/haar namelijk zeer lastig om de huurovereenkomst te beëindigen.

Een huurcontract laten opstellen of controleren door een van onze advocaten huurrecht in Amsterdam

Onze huurrechtadvocaten in Amsterdam hebben veel ervaring met het opstellen en controleren van huurcontracten. Zij kunnen in onderling overleg met u een huurcontract opstellen dat aan uw wensen voldoet en bovendien in de lijn is met de wettelijke bepalingen. Hiermee komt u niet voor (onnodige) verassingen te staan en bent u goed op de hoogte van uw rechten en plichten.

Onze advocaten huurrecht werken bij dit type zaken vaak op basis van een vaste prijsafspraak. De kosten zullen op basis een vrijblijvend telefoongesprek worden vastgesteld en hangt af van de complexiteit van het door u gewenste huurcontract. Onze huurrechtspecialisten kunnen al voor € 400,- (ex. BTW) een degelijk huurcontract voor u opstellen. Daarbij zullen zij u tevens wijzen op de consequenties en risico’s van het door u gewenste huurcontract.

De 3 meest gemaakte fouten bij verhuur van een woning in Amsterdam advocaatContact met advocaat huurrecht woonruimte in Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist huurrecht woonruimte in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat huurrecht in Amsterdam voor vragen en juridisch advies.
[ratings]

Call Now Button
advocaat amsterdam