Leges gezinshereniging goedkoper

avatar
  • leges voor aanvragen in het kader van de status van langdurig ingezeten derdelanders/verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd: €150;
  • leges voor aanvragen in het kader van gezinshereniging: € 225;
  • leges voor wetenschappelijk onderzoek en studie: € 300;
  • leges voor aanvragen in het kader van overige verblijfsdoelen: deze blijven ongewijzigd.

Bovengenoemde bedragen zijn van toepassing op de mvv-aanvraag, waarna de verblijfsvergunning kosteloos kan worden aangevraagd, en om de aanvraag om een verblijfsvergunning door vreemdelingen, die zijn vrijgesteld van het mvv-vereiste. Het betreft een forse verlaging. De huidige leges voor gezinshereniging bedragen: € 1.250 voor de mvv-aanvraag, € 300 voor de aanvraag verblijfsvergunning na mvv en € 1.250 voor de aanvraag voor een verblijfsvergunning door vreemdelingen, die zijn vrijgesteld van het mvv-vereiste. Voor studenten bedragen de leges respectievelijk € 300, € 300 en € 600 en voor wetenschappelijk onderzoekers € 600 (of € 350 bij de verkorte mvv-procedure), € 300 en € 600.

Tegenover deze legesverlagingen staat een verhoging van de leges voor langdurig ingezeten derdelanders/vergunning voor onbepaalde tijd van € 130 naar € 150.

Ook worden de legestarieven met ingang van 2014 geïndexeerd, met uitzondering van de op grond van het EU-recht gelimiteerde tarieven die zijn gelijkgesteld aan het tarief voor de nationale identiteitskaart. De leges worden geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de cao-lonen zoals berekend door het CBS, conform de handelwijze bij naturalisatieleges.

In onderstaande tabel zijn de oude en nieuwe bedragen aangegeven (in €):

Leges oud mvvvvr na mvvvvr zonder mvvverlenging
Langdurig ingezeten derdelanders130130
Gezinshereniging(volwassenen)1.2503001.250375
Gezinstarief voor meereizende gezinleden250300250150*
studie300300600150
Wetenschappelijk onderzoek3500600375
Leges nieuw mvvvvr na mvvvvr zonder mvvverlenging
Langdurig ingezeten derdelanders150150
Gezinshereniging(volwassenen)2250225
Gezinstarief voor meereizende gezinleden2250225150*
studie3000300150
Wetenschappelijk onderzoek3000300300

Verwacht wordt dat de wijzigingen van de leges medio januari 2013 van kracht worden. De teveel betaalde leges voor gezinshereniging zullen worden gerestitueerd vanaf de datum van de uitspraak van de AbRS. Vaste beleidslijn bij de overheid die ook door de AbRS is gesteund, is dat vanaf het moment dat door de rechter is vastgesteld dat leges te hoog zijn, de restitutietermijn gaat lopen. Alle aanvraag-, bezwaar- en beroepsprocedures waarop dan nog niet is beslist, vallen onder de restitutieregeling.

Deze legesderving zal binnen de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden opgevangen.

Call Now Button