Advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam

'Wet Specialisten'
Advocaat Amsterdam

Elke advocaat van advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam is specialist op zijn of haar vakgebied. Onze advocaten en mediators hebben hun sporen in de rechtshulp ruimschoots verdiend. De advocaten van WS Advocaten Amsterdam treden op voor bedrijven, ondernemers en particulieren. WS Advocaten Amsterdam is specialist in:

  • Arbeidsrecht en ontslagrecht
  • Ambtenarenrecht
  • Familierecht
  • Bestuursrecht
  • Letselschade
  • Huurrecht
  • Mediation
  • Militair Recht
  • Contractenrecht
  • Ondernemingsrecht

Specialisaties | Advocaat Amsterdam

WS Advocaten Amsterdam
Advocaat Arbeidsrecht en ontslag

De advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag aan werkgevers, werknemers, bestuurders en OR. Dit kan gaan over een arbeidsconflict en andere arbeidsrechtelijke zaken zoals: arbeidsovereenkomst en ontslag; vaststellingsovereenkomst; ontslagregeling; schorsing en op non actiefstelling; opvolgend werkgeverschap; opzegging, ontbinding.

Advocaat Familierecht en mediation

Onze echtscheiding-advocaat regelt de gevolgen voor uw financiën, woonsituatie en de kinderen. De advocaat familierecht is gespecialiseerd in echtscheiding en adviseert en onderhandelt vanuit Amsterdam en Hilversum over: alimentatie; omgangsregeling met de kinderen; ouderschapsplan en boedelverdeling. Aan ons kantoor is een mediator verbonden.

Advocaat Ambtenarenrecht en militair recht

Onze Amsterdamse advocaten ambtenarenrecht adviseren en procederen bij overheidsbesluiten die zien op de rechtspositie van ambtenaren. Dit kan gaan om besluiten van werkgevers in de overheidssector zoals het Rijk, ministeries (bijvoorbeeld Defensie), provincies, gemeenten, waterschappen of politiekorpsen. Met name zijn wij gespecialiseerd in de rechtspositie van politie personeel en Militair Recht.

Advocaat Bestuursrecht

Onze gespecialiseerde advocaat bestuursrecht in Amsterdam geeft juridisch advies en voert procedures in het bestuursrecht tegen overheidsbesluiten. Het kan hierbij gaan om afgifte van vergunningen, besluiten over bestuursdwang, boetes, handhaving, uitkeringen, aanwijzingen, subsidie, belasting etc. Wij adviseren ook over uitkeringen UWV en/of Sociale Dienst, Wet Bibob en Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Advocaat Huurrecht

Onze advocaat huurrecht geeft huurders en verhuurders binnen en buiten Amsterdam juridisch advies bij problemen over (ver)huur zoals: het opstellen van een huurovereenkomst; huurprijs; onderverhuur en Airbnb; ontruiming en onderhoud van onroerend goed; vakantieverhuur, short stay, b&b. Ook adviseren de advocaten huurrecht bij problemen met de gemeente of woningbouw.

Advocaat Ondernemingsrecht

De advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam staat ondernemers en bedrijven terzijde bij alles wat ondernemingen aangaat, o.a. bij het oprichten van rechtspersonen; statuten, algemene voorwaarden en contracten; overname en verkoop; financiering, herstructurering, faillissement; gerechtelijke procedures en arbitrages voor bestuurders en ondernemingen.

Advocaat Contracten

Advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam geeft als advocaat contractenrecht advies over contracten en algemene voorwaarden. Wij geven juridisch advies bij problemen met uw contractpartner, en bij het beoordelen of opstellen van een contract (overeenkomst) of algemene voorwaarden. Uiteraard voeren wij ook procedures over de rechten en verplichtingen in een contract, zoals over opzegging, ontbinding, opschorting en wanprestatie.

Advocaat Letselschade

De letselschade advocaat van WS advocatenkantoor in Amsterdam geeft juridisch advies bij letsel- en overlijdensschade in aansprakelijkheidszaken bij o.a.: verkeersongevallen; whiplash; bedrijfs-/arbeidsongevallen; beroepsziekten (zoals asbest) en medische fouten. Ook treden wij op namens de benadeelde partij in strafzaken voor het verkrijgen van schadevergoeding.

Advocaten

verbonden aan Advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam

Juridisch Nieuws

door advocaten van advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam

Contact met Advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam

Advocaat Amsterdam

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam