Advocatenkantoor Witlox Snijders Advocaten Amsterdam

De ervaren advocaten van advocatenkantoor Witlox Snijders Advocaten in Amsterdam zijn specialist op zijn of haar vakgebied. Onze advocaten en mediators hebben hun sporen in de rechtshulp ruimschoots verdiend. Wij zijn in Amsterdam gevestigd sinds 1997. Als advocaat treden wij op voor bedrijven, ondernemers en particulieren. Van oudsher hebben onze advocaten de volgende juridische specialisaties:

  • Strafrecht
  • Arbeidsrecht en ontslagrecht
  • Contractenrecht
  • Ambtenarenrecht
  • Familierecht en jeugdrecht
  • Bestuursrecht
  • Letselschade
  • Huurrecht
  • Mediation
  • Militair Recht

Specialisaties WS Advocaten

Advocatenkantoor Witlox Snijders Advocaten Amsterdam
Arbeidsrecht en ontslag

De advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag aan werkgevers, werknemers, bestuurders en OR. Dit kan gaan over een arbeidsconflict en andere arbeidsrechtelijke zaken als: arbeidsovereenkomst en ontslag; vaststellingsovereenkomst; ontslagregeling; schorsing en op non actiefstelling; opvolgend werkgeverschap; opzegging, ontbinding.

Strafrecht

De advocaat strafrecht in Amsterdam van ons advocatenkantoor treedt als strafadvocaat op bij problemen met politie en justitie, bijvoorbeeld als u als verdachte wordt gedagvaard. De ervaren advocaten strafrecht treden ook op voor militairen. Wij bezoeken u op elk politiebureau of huis van bewaring. Ook helpt onze strafrechtadvocaat u als strafrechtspecialist bij: een ingevorderd rijbewijs; bij strafrechtelijke inbeslagname en oplegging van een strafbeschikking.

Familierecht en mediation

Onze echtscheiding-advocaat regelt de gevolgen voor uw financiën, woonsituatie en de kinderen. De advocaat familierecht is gespecialiseerd in echtscheiding en adviseert en onderhandelt vanuit Amsterdam en Hilversum over: alimentatie; omgangsregeling met de kinderen; ouderschapsplan en boedelverdeling. Aan ons kantoor is een mediator verbonden.

Jeugdrecht

Onze gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat vertegenwoordigt ouders in Amsterdam e.o. bij alle voorkomende juridische conflicten over minderjarige kinderen waar Jeugdzorg bij is betrokken, zoals de William Schrikker Stichting, Samen Veilig, en het Leger des Heils. Ook kunt u onze advocaat jeugdrecht inschakelen bij: ondertoezichtstelling; als het gezag over het kind wordt beëindigd en bij uithuisplaatsing.

Bestuursrecht, ambtenarenrecht en militair recht

Onze Amsterdamse advocaten bestuursrecht adviseren en procederen bij overheidsbesluiten, o.a.: besluiten over het ambtenarenrecht (o.a. rechtspositie militairen, zoals schorsing en ontslag); sociale zekerheid, wonen (bestuursdwang en vergunningen); Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG en VGB) en Schipholpas.

Huurrecht

Onze advocaat huurrecht geeft huurders en verhuurders binnen en buiten Amsterdam juridisch advies bij problemen over (ver)huur zoals: het opstellen van een huurovereenkomst; huurprijs; onderverhuur en Airbnb; ontruiming en onderhoud van onroerend goed; vakantieverhuur, short stay, b&b. Ook adviseren de advocaten huurrecht bij problemen met de gemeente of woningbouw.

Contracten

Als advocaat contractenrecht geven wij advies over contracten en algemene voorwaarden. Wij geven juridisch advies bij problemen met uw contractpartner, en bij het beoordelen of opstellen van een contract (overeenkomst) of algemene voorwaarden. Uiteraard voeren wij ook procedures over de rechten en verplichtingen in een contract, zoals over opzegging, ontbinding, opschorting en wanprestatie.

Letselschade

Onze letselschade advocaat Amsterdam geeft juridisch advies bij letsel- en overlijdensschade in aansprakelijkheidszaken bij o.a.: verkeersongevallen; whiplash; bedrijfs-/arbeidsongevallen; beroepsziekten (zoals asbest) en medische fouten. Ook treden wij op namens de benadeelde partij in strafzaken voor het verkrijgen van schadevergoeding.

Advocaten

verbonden aan Advocatenkantoor Witlox Snijders Advocaten Amsterdam

Juridisch Nieuws

door advocaten van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam

Contact met Advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam

Advocaat Amsterdam

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam