Witlox Snijders Advocaten Amsterdam

De ervaren advocaten van advocatenkantoor Witlox Snijders in Amsterdam zijn specialist op zijn of haar vakgebied. Onze advocaten en mediators hebben hun sporen in de rechtshulp ruimschoots verdiend. Wij zijn in Amsterdam centrum gevestigd sinds 1997. Als advocaat treden wij op voor bedrijven, ondernemers en particulieren. Van oudsher behandelen wij de volgende juridische specialismen:

  • Strafrecht
  • Arbeidsrecht
  • Contractenrecht
  • Ambtenarenrecht
  • Familierecht en Jeugdrecht
  • Vreemdelingenrecht
  • Bestuursrecht
  • Letselschade
  • Huurrecht
  • Mediation

Specialismen

Advocatenkantoor Witlox Snijders Amsterdam
Arbeidsrecht

De advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies aan en voert procedures voor werkgevers, werknemers, bestuurders en ondernemingsraden. Dit kan gaan over arbeidsconflicten en arbeidsrechtelijke zaken als: de arbeidsovereenkomst; vaststellingsovereenkomst; schorsing en op non actiefstelling; opvolgend werkgeverschap; ontslag, opzegging, ontbinding van de arbeidsovereenkomst en ambtenarenrecht.

Strafrecht

De advocaat strafrecht in Amsterdam van ons advocatenkantoor treedt als strafadvocaat op bij problemen met politie en justitie, bijvoorbeeld als u als verdachte wordt gedagvaard. De ervaren advocaten strafrecht bezoeken u op elk politiebureau of huis van bewaring. Ook helpt onze strafrechtadvocaat u als strafrechtspecialist bij: een ingevorderd rijbewijs; bij strafrechtelijke inbeslagname en oplegging van een strafbeschikking.

Familierecht en mediation

Onze echtscheiding-advocaat regelt de gevolgen voor uw financiën, woonsituatie en de kinderen. De advocaat familierecht is gespecialiseerd in echtscheiding en adviseert en onderhandelt vanuit Amsterdam en Hilversum over: alimentatie; omgangsregeling met de kinderen; ouderschapsplan en boedelverdeling. Aan ons kantoor is een mediator verbonden.

Jeugdrecht

Onze gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat vertegenwoordigt ouders in Amsterdam e.o. bij alle voorkomende juridische conflicten over minderjarige kinderen waar Jeugdzorg bij is betrokken, zoals de William Schrikker Stichting, Samen Veilig, en het Leger des Heils. Ook kunt u onze advocaat jeugdrecht inschakelen bij: ondertoezichtstelling; als het gezag over het kind wordt beëindigd en bij uithuisplaatsing.

Bestuursrecht en ambtenarenrecht

Onze Amsterdamse advocaten bestuursrecht adviseren en procederen bij overheidsbesluiten, o.a.: besluiten over het ambtenarenrecht (zoals schorsing en ontslag); sociale zekerheid, besluiten over de Werkloosheidswet, WIA en de Participatiewet (bijstand); wonen (bestuursdwang en vergunningen); gijzeling bij boetes; Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en Schipholpas.

Huurrecht en contractenrecht

Onze advocaat huurrecht geeft huurders en verhuurders binnen en buiten Amsterdam juridisch advies bij problemen over (ver)huur zoals: het opstellen van een huurovereenkomst; huurprijs; onderverhuur; ontruiming en onderhoud van onroerend goed. Als advocaat contractenrecht geven wij advies over contracten en algemene voorwaarden.

Vreemdelingenrecht

Onze advocaat vreemdelingenrecht en immigratierecht in Amsterdam geeft gedegen juridisch advies over het reguliere vreemdelingenrecht waaronder de aanvraag van een verblijfsvergunning en procedures tegen de IND. Vreemdelingenrecht ziet ook op: afwijzing van de aanvraag van een verblijfsvergunning en afwijzing van een terugkeerbesluit

Letselschade

Onze letselschade advocaat Amsterdam geeft juridisch advies bij letsel- en overlijdensschade in aansprakelijkheidszaken bij o.a.: verkeersongevallen; whiplash; bedrijfs-/arbeidsongevallen; beroepsziekten (zoals asbest) en medische fouten. Ook treden wij op namens de benadeelde partij in strafzaken voor het verkrijgen van schadevergoeding.

Advocaten

verbonden aan Witlox Snijders Advocaten Amsterdam

Nieuws

door onze advocaten in Amsterdam

Contact

Advocaat Amsterdam

 
advocaat amsterdam