Witlox Snijders Advocaten Amsterdam

Elke advocaat van advocatenkantoor Witlox Snijders in Amsterdam is ervaren specialist op zijn of haar vakgebied. Onze advocaten en mediators hebben hun sporen in de rechtshulp ruimschoots verdiend. Wij zijn in Amsterdam centrum gevestigd aan de Keizersgracht sinds 1997 en treden op voor bedrijven, ondernemers en particulieren. Onze gespecialiseerde advocaten richten zich op tal van rechtsgebieden. Van oudsher behandelt ons kantoor de volgende juridische specialismen: strafrecht, arbeidsrecht, contracten- en verbintenissenrecht, familierecht en jeugdrecht, echtscheiding, letselschade, huurrecht, bestuursrecht/sociale zekerheid, ambtenarenrecht, vreemdelingenrecht en mediation.

Specialismen

Arbeidsrecht

De arbeidsrecht en ontslagrecht advocaat van ons kantoor in Amsterdam geeft juridisch advies aan werkgevers, werknemers, bestuurders en ondernemingsraden over arbeidsrechtelijke zaken als: arbeidsovereenkomst; vaststellingsovereenkomst; schorsing en op non actiefstelling; opvolgend werkgeverschap; ontslag, opzegging en ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Strafrecht

De advocaat strafrecht in Amsterdam van ons advocatenkantoor treedt als strafadvocaat op bij problemen met politie en justitie, bijvoorbeeld als u als verdachte wordt gedagvaard. De ervaren advocaten strafrecht bezoeken u op elk politiebureau of huis van bewaring. Ook helpt onze strafrechtadvocaat u bij: een ingevorderd rijbewijs; bij strafrechtelijke inbeslagname en oplegging van een strafbeschikking.

Familierecht

Onze echtscheidingsadvocaat regelt de gevolgen voor uw financiën, woonsituatie en de kinderen. De advocaat familierecht is gespecialiseerd in echtscheiding en adviseert en onderhandelt vanuit Amsterdam en Hilversum over: alimentatie; omgangsregeling met de kinderen; ouderschapsplan en boedelverdeling. Aan ons kantoor is een mediator verbonden.

Jeugdrecht

Onze gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat vertegenwoordigt ouders in Amsterdam e.o. bij alle voorkomende juridische conflicten over minderjarige kinderen waar Jeugdzorg bij is betrokken, zoals de William Schrikker Stichting, Samen Veilig, en het Leger des Heils. Ook kunt u onze advocaat jeugdrecht inschakelen bij: ondertoezichtstelling; als het gezag over het kind wordt beëindigd en bij uithuisplaatsing.

Bestuursrecht

Onze Amsterdamse advocaten bestuursrecht adviseren en procederen bij overheidsbesluiten, o.a.: besluiten over het ambtenarenrecht (zoals schorsing en ontslag); sociale zekerheid, besluiten over de Werkloosheidswet, WIA en de Participatiewet (bijstand); wonen (bestuursdwang en vergunningen); gijzeling bij boetes; Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en Schipholpas.

Huurrecht

Onze advocaat huurrecht geeft huurders en verhuurders binnen en buiten Amsterdam juridisch advies bij problemen over (ver)huur zoals: het opstellen van een huurovereenkomst; huurprijs; onderverhuur; ontruiming en onderhoud van onroerend goed. Dit betreft zowel woonruimte als bedrijfsruimte.

Vreemdelingenrecht

Onze advocaat vreemdelingenrecht en immigratierecht in Amsterdam geeft gedegen juridisch advies over het reguliere vreemdelingenrecht waaronder de aanvraag van een verblijfsvergunning en procedures tegen de IND. Vreemdelingenrecht ziet ook op: afwijzing van de aanvraag van een verblijfsvergunning en afwijzing van een terugkeerbesluit

Letselschade

Onze letselschade advocaat Amsterdam geeft juridisch advies bij letsel- en overlijdensschade in aansprakelijkheidszaken bij o.a.: verkeersongevallen; whiplash; bedrijfs-/arbeidsongevallen; beroepsziekten (zoals asbest) en medische fouten. Ook treden wij op namens de benadeelde partij in strafzaken voor het verkrijgen van schadevergoeding.

Advocaten

Witlox Snijders Advocaten Amsterdam

Nieuws

door onze advocaten in Amsterdam

Contact

Advocaat Amsterdam

advocaat amsterdam